Informasjon leietakere

Møterom

Torp-IT tilbyr i alt 6 møterom til byggets leietagere. Booking gjøres direkte på nett av leietaker. Info om bookingrutine, kan innhentes i resepsjonen. Regler for bruk av møterommene er slått opp. Vi henstiller alle til å følge disse. Dersom Torp-IT må rydde møterommene med eget personell, Blir medgått tid fakturert med minst en halv time.

Booking av møterom gjøres her:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Forretningsbygg@torpit.onmicrosoft.com/bookings/


Siste nytt
Meny

Torp IT AS

 Østre Kullerød 5

 3241 SANDEFJORD

Kontakt oss på post@torp-it.no

Tlf. sentralbord 33 29 30 00

Tlf.

+ 47 90 67 77 07