top of page

Informasjon leietakere

Brannvern

TorpIT er utstyrt med rømningsveier iht de regler som gjelder for dette. Alle rømningsveier er behørig merket. Kart over rømningsveier er i tillegg plassert ut i hele bygget. Alle rømningsveier må være åpne til en hver tid. Det er ikke tillatt å plassere ut noe foran rømningsveiene - som sperrer eller ”smalner” inn passasjen. TorpIT har kontakt med en ansvarlig person (hos hver enkelt leietagere) som skal ivareta brannsikkerhet. TorpIT er pålagt å avholde brannøvelse hvert år, og henstiller alle leietagere til å delta på denne.


Siste nytt
Meny
bottom of page