top of page

Informasjon leietakere

Miljøarbeid 2023


  • Torp-IT har 13 faste leverandører av varer og tjenester, som innehar et sertifisert miljøledelses-system (antallet er uendret fra 2018)

  • Torp-IT bruker litt mer vann enn i 2018. Det skyldes at vi har blitt flere – og øket antall personer gir øket aktivitet og forbruk

  • Torp-IT bruker litt mindre strøm enn i 2018. Dette på tross av økt aktivitet … både i selve bygningen .. og på økt antall ladeplasser ute. Nedgang skyldes i hovedsak mild vinter og fortsatt utskift av lyskilder til LED.

(Torp-IT har ila 2019 byttet ut neste all utebelysning i lysstolper med LED)

  • Torp-IT har ila 2019 installert Vestfolds største solcelle-anlegg på lagertaket. Dette vil produsere en betydelig andel av strømmen vi forbruker – i årene framover. Oversikt over egenprodusert andel av strømmen, kommer neste år.

  • Torp-IT kildesorterer 60% avfall mot 40% i 2018. Vi produserer 8520 kilo restavfall og 12800 kilo sortert avfall. Restavfallet forbrennes hovedsakelig i industriell sammenheng og er således omdannet til en energikilde for andre.

Når det gjelder forbruk av vann og strøm … samt sorteringsgrad for avfall … er vi avhengige av alles «bidrag»


Siste nytt
Meny
bottom of page